Business Events

 

ENG

A well-organized event not only provides entertainment and relaxation, but also togetherness, motivation and stimulation. Events are therefore the perfect means of communication to convey an idea, product or message to a target group. We therefore ensure that our events are more than just a party but are experienced as a real emotional lifetime happening. We do not “organize” an event, but create an “emotion”.

 

Our productions are realized by a team of specialists with extensive experience in the event field. We use an extensive network of professional partners and have access to many locations, which means that in addition to the necessary "know-how", we also have the external possibilities so that we always know how to give a suitable interpretation to your event, due to the flexibility with which we can work. you are always completely flexible in your choices. Based on your objective, your event is set up, prepared and executed on a project basis. We use a step-by-step plan for this.

 

Acquaintance:
The first meeting between one of our managers and the client will consist of an introduction. We would like to get to know the client better and are curious about the occasion, the objective and the expectations of the event. Location preferences and the budget are reviewed and discussed. This enables us to develop an event that fits exactly with the client and the target group and meets the wishes and preconditions.

 

Concept:
The creatives come up with a concept that fits within the budget and meets the wishes of the client. The concept is developed and a concept plan is presented.The draft plan is discussed and any changes and adjustments are added and elaborated in the final concept. After approval, the final concept is presented with a plan of action.

 

Production:
The concept is translated to the event by means of a script. Agreements with suppliers are made and contractually recorded. All this is done under close contact with the client. The production is carried out and can be followed perfectly by the client via the script.

 

Evluation: The project is ended will only end when the target group has been appropriately thanked for being there and an evaluation meeting has taken place with the client.

 

Team spirit and fun are of great value and importance at USP. Our high-quality events guarantee an innovative program and an unforgettable day. We are happy to take care of the organization and supervision of your event and we will take care of it down to the last detail. We hereby offer you an excellent price / quality ratio and give you a tailor-made "experience".

 

NL

Een goed georganiseerd evenement zorgt behalve voor vermaak en ontspanning, ook tot saamhorigheid, motiveert en stimuleert. Evenementen zijn hierdoor het perfecte communicatiemiddel om een idee, product of boodschap over te brengen naar een doelgroep. Wij dragen er dan ook zorg voor dat onze evenementen meer zijn dan alleen een feest en als een emotionele beleving ervaren worden. Wij “organiseren” geen evenement, maar creëren een “beleving”.

Onze producties worden gerealiseerd door een team specialisten met een grote ervaring op het evenementengebied. Wij maken gebruik van een uitgebreid netwerk van professionele partners en hebben ingangen tot vele locaties, hierdoor hebben wij behalve de benodigde “knowhow” ook de externe mogelijkheden waardoor wij altijd een passende invulling aan uw evenement weten te geven, door de flexibiliteit waarmee wij kunnen werken bent u altijd volledig flexibel in uw keuzes. Vanuit uw doelstelling wordt uw evenement projectmatig opgezet, voorbereid en uitgevoerd. Wij hanteren hierbij een stappenplan.
 
Kennismaking:
Het eerste gesprek tussen een van onze managers en de opdrachtgever, zal bestaan uit een kennismaking. Wij leren de opdrachtgever graag beter kennen en zijn benieuwd naar de gelegenheid , de doelstelling en de verwachtingen van het evenement. Locatie voorkeuren en het budget worden doorgenomen en besproken. Hierdoor zijn wij instaat een evenement te ontwikkelen dat precies bij de opdrachtgever en de doelgroep past en voldoet aan de wensen en randvoorwaarden.

Concept:
De creatieven bedenken een concept dat binnen het budget past en voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Het concept wordt uitgewerkt en er wordt een conceptplan voorgelegd.
Het conceptplan plan wordt besproken en eventuele wijzigingen en aanpassingen worden toegevoegd en uitgewerkt in het uiteindelijke concept. Na goedkeuring wordt het definitieve concept gepresenteerd met een plan van aanpak.

Productie:
Het concept wordt vertaald naar het evenement, doormiddel van een draaiboek. Afspraken met leveranciers worden gemaakt en contractueel vastgelegd. Dit alles gebeurt onder nauwe contact houding met de opdrachtgever. De productie wordt ten uitvoer gebracht en is via het draaiboek perfect te volgen door de opdrachtgever.

Evaluatie:
Het project is pas ten einde als de doelgroep op een passende wijze is bedankt voor zijn aanwezigheid en een evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden met de opdrachtgever.

Bij USP staan teamspirit en plezier hoog in het vaandel. Onze kwalitatief goed verzorgde evenementen staan garant voor een innoverend programma en een onvergetelijke dag. De organisatie en begeleiding van uw evenement nemen wij u dan ook graag uit handen en zullen wij tot in de puntjes verzorgen. Wij bieden u hierbij een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding aan en geven u een “beleving” op maat gemaakt.